PORTICO é o xestor de enlaces de recursos electrónicos do Sistema Universitario de Galicia.   Esta aplicación lle permite:

  • Buscar na colección de revistas e libros electrónicos da biblioteca a través da lista A-Z ou de formularios de busca (título, materia, editor ou issn). Débese ter en conta que a busca non se fai no contido das obras, senón nos títulos das mesmas.
  • Acceder ao texto completo de artigos, libros, actas de congresos, estándares, etc.
  • Enlazar dende bases de datos referenciais ou desde os portais dos editores nos que aparece o botón SFX, ao texto completo dos artigos ou dos libros.
  • Dispoñer, dende o menú que oferta o SFX, doutras funcionalidades como: consultar o catálogo web da biblioteca, buscar noutros catálogos, solicitar o documento a través do servizo de préstamo interbibliotecario, descargar as referencias en Refworks, coñecer o factor de impacto da revista, lanzar buscas en Google Scholar, etc.
  • Clique no logotipo da súa universidade para acceder ó buscador e xestor de enlaces ...
PORTICO da Universidade de A Coruña
Universidade de
A Coruña
PORTICO da Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de
Santiago de Compostela
PORTICO da Universidade de Vigo
Universidade de
Vigo
PORTICO de BUGalicia
Consorcio
BUGalicia